Jdi na obsah Jdi na menu
 

Jak vybrat správného kominíka?

10. 3. 2015Jak si vybrat správného kominíka?

V zásadě se kominíci dělí do dvou základních skupin:

1. skupina – tzv. kominík- ZPRÁVAŘ – je ho vidět pouze 1x za rok a jeho cílem je trhnout rekord v počtu vydaných zpráv (v rychlosti jeho konání může dojít i k přehlédnutí závad komínu).

2. skupina - tzv. kominík- PRACANT – je ho vidět vždy, když potřebujete a poskytne veškeré práce nutné k bezproblémovému provozu Vašeho komínu.

Standardní čištění komínu s kontrolou spalinové cesty pro pevná paliva trvá min. 30-40 minut (pro plynná paliva min. 20 minut). Pokud se celková doba setrvání kominíka u Vás blíží 15 minutám, je na zvážení, zda provedl svou práci kvalitně a zda si zaslouží Vaše peníze, protože čištění a kontrola spalinové cesty spočívá ve vyčištění celé spalinové cesty od hrdla spotřebiče až po ústí komínu, vybrání pevných znečišťujících částí – sazí a kondenzátu a zkontrolování vyčištěného úseku. Patří sem i velmi často opomíjený kouřovod od spotřebiče.

 

Takže správný kominík:

  • se musí na vyžádání prokázat výučním listem a živnostenským oprávněním
  • má kominickou uniformu
  • bývá znečištěn od sazí (pokud není právě umytý nebo převlečený do čistého, má kominické vybavení
  • provede vyčištění a kontrolu celé spalinové cesty (v případě závady Vám navrhne její odstranění)
  • vypíše zprávu a vystaví příjmový pokladní doklad
  • přijede i během roku, kdykoliv ho potřebujete
  • je schopen provést opravy týkající se Vašeho stávajícího komínu

Je totiž dobré mít nejen svého zubaře, lékaře, ale i kominíka, který dělá své řemeslo poctivě.